A - KRAINA EZOTERYKI

Przejdź do treści

Menu główne:

A

ROZWÓJ DUCHOWY > SamoUZDRAWIANIE

                 APARATY I TECHNOLOGIE KWANTOWE

„Dzięki rozwojowi technologii kwantowych, które są stosowane również w dziedzinie zdrowia, istnieje wspaniała możliwość regularnego oczyszczania organizmu i usuwania zastojów, a to stanowi zadatek powodzenia programu odmładzania.
Dlaczego właśnie fizyka kwantowa pomaga nam to urzeczywistniać?
Podstawowe założenia fizyki kwantowej zawierają się w tezie, że cały otaczający nas świat – wszelkie przedmioty, istoty żywe, do najmniejszej cząsteczki – MAJĄ PODWÓJNĄ NATURĘ. Wszystko istnieje jednocześnie - W FORMIE MATERII (cząsteczki) i w FORMIE FALI, gdzie częstotliwości drgań, tworzy pole elektromagnetyczne.

Doświadczenia z zakresu fizyki kwantowej, związane z zachowaniem się energii w świecie atomów, były stopniowo przenoszone na grunt medycyny. Zgodnie z założeniami medycyny kwantowej, każda komórka jest nośnikiem informacji. Ta informacja tworzy w nas i wokół nas całą strukturę wibracji, częstotliwości. Komórki ciała emitują słabe fale, ponieważ cząstki, z których się składają, mają ładunki elektryczne. Każda molekuła ma własne pole magnetyczne. Przemieszczanie się krwi i limfy w naczyniach jest jednocześnie ruchem naładowanych cząstek. Oddziałują one wzajemnie na siebie i na naczynia krwionośne, przyciągają się wzajemnie i odpychają. Każdy z takich skomplikowanych procesów interakcji wnosi swój wkład w stworzenie sieci fal elektromagnetycznych.
Sieć elektromagnetyczna to falowy wzór materialnego ciała, który zawiera również informacje o stanie i rozwoju ciała.
Wszystkie pozytywne i negatywne zmiany w funkcjach organizmu mają swój początek w strukturze falowej.
Taki sposób myślenia zmienia całościowy pogląd na zadania medycyny.
Medycyna kwantowa nie zajmuje się likwidacją symptomów choroby.
Zamiast tego podejmuje się pracy ze strukturą informacyjną, odbudowując systemy regulacyjne organizmu.

W organizmie rozliczne organy, struktury wodne i membrany komórkowe, mają swoje własne procesy falowe i dlatego, żeby oddziaływać na proces lub organ, należy rozmawiać z organizmem w jego języku. Ponieważ wszelkie struktury organizmu, w tym organy i płyny ustrojowe, składają się średnio w 70- 75% z wody, a przy tym ta woda nie jest zwyczajna, lecz posiada specjalną strukturę, to w razie pojawienia się zastoju, ta struktura ulega zakłóceniom.
Odbudowując strukturę wody, możemy likwidować zastoje i znacząco polepszać stan organizmu, a także odmładzać go.
W 1995 roku rosyjscy uczeni odkryli rezonansową częstotliwość wody i to jest ta częstotliwość, za pomocą której można kontaktować się z wodą w  organizmie i odbudowywać jej struktury.


                     APARAT AQUATON ADVANCED

Tę częstotliwosć może wytworzyć aparat Aquatone Advanced i podobnie jak kamerton stroi rozregulowane pianino, na takiej samej zasadzie  ten aparat odbudowuje strukturę wody. Innymi słowy Aquatone Advanced jest kamertonem dla wody w organizmie. Siła mocy wytwarzanej przez  aparat Aquatone Advanced na powierzchni ciała jest o dziesiątki tysięcy niższa od mocy telefonu komórkowego.  
Dysponując supersłabą mocą promieniowania, jaka jest charakterystyczna dla tego aparatu, nie można nikomu zaszkodzić. Przeciwnie, jest naturalnym środkiem oczyszczenia organizmu, likwidacji procesów zapalnych i polepszenia tego wszystkiego, co spowodowały zastoje w ciele.”
       (Fragment książki B. Aranowicza „10 praktycznych kroków do odmłodzenia”)

        APARATY SERII TRIOMED (Triomed Compact i Triomed Universal)
Są to aparaty skrajnie wysokich częstotliwości, charakterystycznych dla struktur biologicznych (terapie milimetrowe). To najnowsze, wysoce skuteczne, całkowicie nieszkodliwe i bezpieczne aparaty.
W obu typach aparatów na nośnikach germanowo- krzemowych są zapisane dwa podstawowe tryby oddziaływania:
- program bezpośredniego oddziaływanie falami milimetrowymi na punkty biologicznie aktywne, który „narzuca” chorym komórkom prawidłowy zakres drgań.
Dla wyjaśnienia- w fizyce kwantowej istnieje zasada, że układ o niższych częstotliwościach (np. chore komórki) dostosowuje się do układu o wyższych częstotliwościach (zapisanych na nośniku germanowo- krzemowym aparatu). Podobnie jak stroi się instrument dostosowując częstotliwość poszczególnych strun do częstotliwości dźwięku kamertonu).
- program rezonansowego oddziaływanie tła czyli promieniowanie odbite (lub kopia sygnału komórek). Dzięki temu efektowi następuje hamowanie i śmierć zarówno patologicznie zmienionych komórek, jak i form pasożytniczych. W „tłumaczeniu na prosty język” – „podobne leczy się podobnym” (taka też jest zasada homeopatii). Ten program (lub promiennik tłowy) najpierw zbiera przez kilka sekund informację z danego punktu (biologicznie aktywnego lub z miejsca bólu lub zmian patologicznych), a następnie przez kilka sekund oddziałuje na ten punkt zebranymi częstotliwościami, doprowadzając do zmian w nim. Następnie znowu zbiera z niego już nieco zmienione informacje i znowu działa nimi …. itd.- tak do końca czasu określonego przez dany program.
Oba aparaty są bardzo przyjazne, niewielkie, mieszczą się w dłoni i wydają cichy, przyjemny dźwięk podobny do cykania świerszcza.
Pewnie dlatego moje wnuczki, korzystające z kompaktu, nazwały go „żuczkiem zielonym ”.
By skutecznie pracować którymkolwiek aparatem należy poznać strefy projekcyjne wg Zacharina- Geda oraz punkty biologicznie aktywne położone na meridianach czyli kanałach energetycznych znanych w medycynie chińskiej. Warto mieć na uwadze miejsca i strefy najsilniejszego bólu, bo one także są znakomitymi „drogowskazami”.
Istnieje ATLAS  108 STREF BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH, na które oddziałuje się poszczególnymi programami aparatów serii Triomed (Compakt i Universal) i innymi harmonizatorami oraz zawieszkami (wisiorkami) zdrowia (będzie o nich mowa w dalszej części), a kombinacje różnych stref przy różnorodnych  dysfunkcjach pozwalają na niekończącą się liczbę terapii.
Szczegółowe instrukcje oraz atlas stref są dołączone do poszczególnych aparatów.


TRIOMED- COMPACT - aparat terapii KWCz (skrajnie wysokich częstotliwości) -IK
Jego zaletą jest to, że posiada program Nr 1 HARMONIA, którego nie ma Triomed  Universal.
                                                                         


PROGRAM Nr 1 „HARMONIA” (oddziaływanie zdalne, na odległość)
Program HARMONIA jest przede wszystkim programem profilaktycznym.
Zastosowanie programu HARMONIA daje możliwość ograniczenia i pomniejszenia wpływu na organizm człowieka technologii i promieniowania elektromagnetycznyego oraz innych szkodliwych czynników otaczającego środowiska: stresujących sytuacji, przebywania w dużych skupiskach ludzkich itd.
Wykorzystanie tego programu podnosi stopień przystosowania organizmu do czynników negatywnych środowiska zewnętrznego, sprzyja podniesieniu odporności niespecyficznej, zapobiega rozwojowi chronicznego stresu, likwiduje (zmniejsza) zmęczenie, polepsza jakość snu.
Ten program może być stosowany w zbiorowisku ludzi, niezależnie od wieku i stanu zdrowia każdej obecnej istoty. I, co jest niezwykle ważne, przy jego zastosowaniu zachodzi stopniowe, łagodne polepszenie stanu zdrowia każdego, w zależności od możliwości każdego organizmu.  Po zakończeniu przekształceń  adaptacyjnych, organizm posiadł  wystarczające możliwości adaptacyjne, żeby przeciwstawić się agresywnym czynnikom środowiska zewnętrznego (o charakterze infekcyjnym lub nieinfekcyjnym).  Oddziałując na kogoś o wysokim stopniu zdrowotności (zdrowego człowieka) , program HARMONIA pozwala zwiększyć jego rezerwy zdrowotne (czyli poziom wytrzymałości i odporności z punktu widzenia formowania się procesu adaptacyjnego).

 Program HARMONIA może być stosowany:
• W miejscu pracy  (np. przy komputerze osobistym w celu zapobiegania rozwojowi zbyt szybkiego zmęczenia)
• W zespole roboczym (zapobiega przemęczeniu zbyt dużymi obciążeniami, pomaga pozbyć się stresu)
• W czasie rozmów, spotkań i narad (sprzyja normalizacji stanu psychicznego, emocjonalnego i duchowego)
• W przedszkolach (w celach powiększenia rezerw zdrowotnych)
• W szkole (aktywizuje psychiczne procesy poznawcze, pomaga uczącym się skoncentrować i lepiej przyswoić materiał)
• W podróży (w środkach transportu- pociąg, autobus, samolot – pozwala na uzyskanie komfortowego stanu psychicznego i emocjonalnego)
• W warunkach domowych (zwiększa rezerwy zdrowia)

PROGRAM Nr 2 - UNIWERSALNY
Program UNIWERSALNY jest przeznaczony do optymalizacji stanu systemu immunologicznego (odpornościowego). Oddziaływanie programu również jest ukierunkowane na normalizację wyższych centrów regulacji, ponieważ bez właściwie ustawionej regulacji (tj. wyrazistego oddziaływania wzajemnego organów i systemów) praktycznie niemożliwe jest poradzenie sobie z chorobami i dolegliwościami chronicznymi.

PROGRAM Nr 3 - UZDROWICIEL - (tryb TŁOWY)
Program UZDROWICIEL jest przeznaczony do długiej terapii podtrzymującej (zachowawczej) w przerwach między zabiegami leczniczymi.
Program UZDROWICIEL zaleca się stosować jako miejscowy środek uzupełniający  w razie przerwania całości pokryw skórnych, przy traumach, urazach  i uszkodzeniach (np. siniaki). To sprzyja gojeniu się powierzchni ran, blokowaniu bólu, a także łagodzenia stanów zapalnych dowolnego pochodzenia.
Od programu UZDROWICIEL warto zaczynać terapię w przypadku stanów ciężkich i w osłabieniach.
Oddziaływanie programu UZDRWICIEL jest oparta na „zapisie” spektrum elektromagnetycznego z obiektu biologicznego, a następnie jego „przepromieniowaniu” (przeniesieniu) w trybie tłowym.
W programie UZDROWICIEL w ciągu 15 minut kolejność „zapis – działanie tła – ponowny zapis – działanie tłowe – itd.” powtarza się wielokrotnie (informacja jest aktualizowana przy każdym ponownym zapisie), a w przerwach jest emitowane zaktualizowane promieniowanie tłowe. Po wyłączeniu aparatu jest realizowane pasywne promieniowanie tła.
ZALECENIA DO STOSOWANIA PROGRAMU „UZDROWICIEL”
Program UZDROWICIEL zaleca się stosować:
- uzupełniająco – w czasie  kursu leczniczego programami specjalistycznymi w celu zwiększenia efektywności  leczenia,
- w celu wykorzystania w przerwach między kursami leczniczymi w charakterze terapii podtrzymującej (zachowawczej),
- przy wyraźnych naruszeniach funkcji poszczególnych organów (wyraziste symptomy),
- w  stanach ostrych,
- przy wyraźnych chronicznych stanach zwyrodnieniowych,

Zaleca się, by po wyłączeniu się programu UZDROWICIEL , zostawić aparat na pewien czas, przymocowując go do odpowiedniej strefy (np. na powierzchni rany), ponieważ oddziaływanie aparatu jest kontynuowane w trybie pasywnym przez czas nieograniczony. Za każdym razem należy stosować ten program w razie jakiejkolwiek zmiany przebiegu choroby (tj. zmiany stopnia nasilenia i wyrazistości objawów) .
Im cięższy jest stan chorego, tym korzystniejsze i bardziej preferowane jest skorzystanie z programu UZDROWICIEL.
Przy leczeniu dolegliwości chronicznych ten program może być stosowany przez kilka miesięcy pod rząd.
Wykorzystując program UZDROWICIEL należy najpierw zbliżyć/ przyłożyć aparat do wybranej strefy i dopiero wtedy go włączyć.

PROGRAM Nr 4 „ANTYSTRES”
Program ANTYSTRES jest wskazany przy  dużym zmęczeniu, przemęczeniu,  podwyższonej drażliwości i nerwowości, pobudzeniu psycho- emocjonalnym, w razie zaburzeń snu i spadku nastroju.
Program ANTYSTRES jest stosowany dla zredukowania objawów stresowych w celu zapobiegania urazom stresogennym systemu sercowo- naczyniowego i trawiennego oraz centralnego i obwodowego układu nerwowego; w celu złagodzenia lub pozbycia się syndromu bólowego; jako środek wspomagający przy terapii farmakologicznej, pozwalający na zmniejszenie dawki przyjmowanego lekarstwa.

PROGRAM Nr 5 FENIKS – PRZECIWZAPALNY
Program FENIKS jest wskazany przy stanach ostrych i przewlekłych chorób zapalnych (w tym także stawów). Program FENIKS przyczynia się do likwidacji stanów zapalnych i jest przeznaczony do gojenia ran, blizn, pęknięć, oparzeń, złamań, urazów i naciągnięć. Zastosowanie tego programu obniża groźbę zakażenia rany i w sposób zasadniczy przyśpiesza gojenie i regenerację tkanek, zmniejszając obrzęk i ból.

PROGRAM Nr 6 „SZAROTKA” – ANTYHIPOKSYCZNY (przeciw niedotlenieniu) i ANTYOKSYDACYJNY (przeciwutleniaczowy)
Program SZAROTKA jest wskazany w przypadkach obniżonego poziomu zaopatrzenia komórek w tlen. Zastosowanie tego programu sprzyja podniesieniu odporności na wszelkiego rodzaju hipoksję (niedobór tlenu).  Hipoksja może być spowodowana przez wiele czynników: niski poziom tlenu w powietrzu wdychanym (np. w warunkach wysokogórskich, w czasie przebywania w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach zanieczyszczeń powietrza w dużych miastach) lub z powodu zaburzeń wymiany gazowej w organizmie (zarówno w płucach, jak i na poziomie poszczególnych komórek), co z kolei może być skutkiem zatrucia, a także chorób o przebiegu ostrym lub przewlekłym. Najczęściej są to choroby sercowo- naczyniowe i układu oddechowego, o komplikacjach związanych z niewydolnością krążeniową lub oddechową.
Program SZAROTKA usprawnia mikrokrążenie  czyli przepływ krwi w małych naczyniach  (kapilarach), sprzyja polepszeniu funkcjonowania całego łańcucha oddechowego. Zachodzi polepszenie jakości oddychania  tkankowego i komórkowego. W efekcie polepsza się zaopatrzenie komórek w tlen, co prowadzi wzmocnienia energii organizmu, ponieważ tlen stanowi składnik wymiany energetycznej.
Oprócz tego SZAROTKA zapewnia efekt antyoksydacyjny (przeciwutleniaczowy), ponieważ aktywizuje  system antyoksydacyjnej ochrony organizmu i obniża szybkość powstawania wolnych rodników. Tym samym zmniejsza się ryzyko rozwoju wielu zachorowań, ich przechodzenie ze stanu ostrego w chroniczny (przewlekły) oraz przedwczesnego starzenia się.

PROGRAM Nr 7 MŁODOŚĆ (troficzna, metaboliczna)
Program MŁODOŚĆ jest wskazana przy przewlekłych procesach metabolicznych i dystroficznych, przy obecności wrzodów troficznych różnego pochodzenia, przy chorobach endokrynologicznych.
Jak wiadomo, z wiekiem pogarsza się trofika (odżywianie) powłok skórnych i organów wewnętrznych z powodu pogorszenia się mikrocyrkulacji, powstawania blaszek cholesterolowych w naczyniach krwionośnych, zmian w gęstości krwi, zaburzeń w unerwieniu itp. Zmienia się także metabolizm (przemiana materii), na skutek czego pojawia się nadwaga, celulit, zaburzenia funkcji płciowych, rozwój chorób przewlekłych.
Program MŁODOŚĆ jest przeznaczona do odbudowy trofiki („zespół procesów fizjologicznych zapewniających tkankom normalną czynność oraz zachowanie właściwości biologicznych, chemicznych i fizycznych”- Wikipedia) i normalizacji metabolizmu (przemiany materii), w rezultacie czego polepsza się krążenie krwi i limfy, podnosi się wrażliwość receptorów komórkowych (rozmieszczonych na błonach komórkowych) na substancje biologicznie aktywne i hormony; następuje aktywna regeneracja (odbudowa) komórek; optymalizuje się poziom hormonów płciowych, polepsza się funkcjonowanie poszczególnych organów, dzięki czemu dokonuje się odmładzanie organizmu.

PROGRAM  Nr 8 -„FOTON” – PODCZERWONY (IK)
Program FOTON jest wskazany przy przewlekłych procesach metabolicznych i dystroficznych. Miękka terapia fotonami o niskiej intensywności (IK) pozwala na optymalizację procesów zasilania energetycznego komórek, nastrojenie regulacji wewnątrzkomórkowej  oraz aktywować procesy biosyntezy.
Zapewnia to możliwość rezonansowej absorpcji energii komórkowej, co prowadzi do aktywizowania procesów metabolicznych w komórce i podniesienie jej wydajności  (efektywności) energetycznej w warunkach niedoboru tlenu.
Powyższe procesy, oprócz samodzielnego korzystnego znaczenia, są ważne w przygotowaniu do oddziaływania innymi trybami kontaktowymi (lub innymi programami), w wielu przypadkach znacząco podnosząc ich efektywność.
                    Program „FOTON”:
• Polepsza właściwości reologiczne krwi,
• Normalizuje mikrokrążenie,
• Optymalizuje status odpornościowy organizmu,
• Sprzyja regeneracji komórek,
• Optymalizuje produkcję hormonów, w tym także przy cukrzycy i zaburzonej wymianie węglowodanów, co w rezultacie prowadzi do zwiększenia produkcji insuliny przez komórki trzustki, usprawnienia jej transportu do narządu docelowego, zmniejszeniu zapotrzebowania organizmu na insulinę, normalizację produkcji hormonów przeciwzakrzepowych itd.

Podstawowym wskazaniem do  zastosowania programu FOTON jest przygotowanie stref refleksologicznych do oddziaływania terapią BioTrEm, zmiany bliznowate w tkankach,  stany podostre i chroniczne (przewlekłe) przy zapaleniach nieropnych wewnątrz organów, słabo gojące się rany i owrzodzenie troficzne, choroby  obwodowego układu nerwowego z syndromem bólowym, pozostałości po oparzeniach i odmrożeniach, dysfunkcje układu autonomicznego (wegetatywnego) i współczulnego, cukrzyca.
Przeciwwskazaniami do stosowania programu FOTON są: NOWOTWORY ZŁOŚLIWE I ŁAGODNE, AKTYWNE FORMY GRUŹLICY, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE III STOPNIA, KRWAWIENIA, NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIOWA II- III STOPNIA.


TRIOMED- UNIWERSAL - aparat terapii KWCz-IK  posiada wymienne promienniki przenośne – podstawowe (włączone do kompletu) oraz specjalistyczne (zakupione oddzielnie, uzupełniająco). W taki sposób, stosując aparat technologii KWCz- IK TRIOMED UNIWERSAL, zyskuje się możliwość osiągnięcia najbardziej konkretnego efektu oddziaływania falami milimetrowymi, ukierunkowanymi na poszczególne elementy ludzkiego organizmu, dostosowanymi do ciała .
W komplecie TRIOMEDU -UNIWERSAL  znajdują się dwa promienniki (emiter): UNIWERSALNY (1U) oraz TŁOWY (2F).

PROMIENNIK (EMITER) – UYNIWERSALNY - Nr 1 (1U)
Jest przeznaczony do korygowania stanu funkcjonalnego organizmu, profilaktyki rozwoju chorób oraz przeprowadzenia podstawowych (bazowych)  kursów terapii milimetrowej.
Dzięki oddziaływaniu na organizm promiennikiem 1U (Nr 1) jest zapewniona regeneracje metabolizmu (przemiany materii) w tkankach; osiąga się działanie ogólnie harmonizujące na skutek oddziaływania na oś przysadka mózgowa – podwzgórze – nadnercza; następuje zrównoważenie wegetatywnego systemu nerwowego (współczulny układ nadnerczy, układ wyspowy). Te struktury są odpowiedzialne za centralne ogniwo regulacji, dlatego przy wykorzystaniu emitera Nr 1 jest koordynowana praca wszystkich organów i systemów organizmu, dzięki czemu odbudowuje się równowaga.
Emiter pracuje nad odbudową optymalnej centralnej regulacji, co stanowi warunek regeneracji zdrowia. Okazuje więc uniwersalne oddziaływanie na organizm.
Jest stosowany do rozwiązywania zarówno bieżących problemów zdrowotnych, jak i do metodyk specjalistycznych.
Zaleca się stosowanie nie dłużej niż 30 minut na dzień.
PROMIENNIK (EMITER) TŁOWY - Nr 2 (2F)
Jest przeznaczony do korygowania stanu funkcjonalnego organizmu, profilaktyki rozwoju chorób oraz przeprowadzania terapii zachowawczej (podtrzymującej).
Tego emitera używa się, z zasady, pomiędzy kursami podstawowymi (bazowymi) terapii milimetrowej.
W procesie pracy następuje wielokrotny automatyczny zapis informacji o opracowywanej strefie obiektu biologicznego, a następnie jej odtworzenie w trybie tłowym.
Dzięki wyłącznie informacyjnemu oddziaływaniu, nie ma przeciwwskazań co do czasu jego stosowania i można go stosować przez dłuższy czas (HOMEOPATIA!).
Bez względu na to, że moc emitera tłowego jest o wiele mniejsza niż emitera uniwersalnego (Nr 1), to ten tryb jest bardzo efektywny przy leczeniu wielu chorób.

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA TERAPII TŁOWEJ (emiter Nr 2)
Za pomocą promiennika Nr 2 – TŁOWY/TŁA – oddziaływanie odbywa się w trybie promieniowania tłowego. Na początku zabiegu należy umieścić promiennik maksymalnie blisko (przyłożyć do) wybranej strefy i dopiero wtedy włączyć program. W celu efektywnego oddziaływania emiter należy umocować na wybranej strefie, nie przemieszczać, nie wyłączać do zakończenia programu. Po wyłączeniu się programu promiennik można zostawić na wybranej strefie pewien czas (od 5 minut do kilku godzin) w celu oddziaływania tłowego. Przy tym można odłączyć od kabla.
Jeśli promiennik zamierza się zostawić na ciele na dłuższy czas, zaleca się wcześniejsze (przed zabiegiem) zawinięcie go w folie spożywczą w celu uniknięcia poprzez USB kontaktu z potem lub wilgocią.
Terapia tłowa ma charakter zachowawczy (podtrzymujący) między  zasadniczymi kursami leczenia dowolnym promiennikiem.
Tym emiterem zaleca się rozpoczynać oddziaływanie w stanach ciężkich lub przy osłabieniu.

        JAK W PRAWIDŁOWY SPOSÓB STOSOWAĆ PROMIENNIK „TŁOWY” Nr 2?
W stanach ostrych (kiedy choroba pojawia się nagle i przebiega w ostry, dotkliwy  sposób) można wykorzystać emiter Nr 2 na miejsce problemowe w momencie zmiany stanu, pojawienia się kolejnych symptomów lub co 3- 4 godziny, dając możliwość i czas na przepracowanie pełnego programu.
W stanie ostrym emiter Nr 2 można stosować przed długi czas, mocując go na ciele; a w miarę możliwości dokonując „ponownego zapisu” informacji o danej strefie poprzez włączenie aparatu.
PRZY PODEJŚCIU PLANOWYM (np. pełna terapia zachowawcza w przewlekłym  zapaleniu stawów) wystarczy oddziaływać emiterem Nr 2 na problematyczną strefę 1-2 razy dziennie- rano i wieczorem w przeciągu 2- 3 miesięcy lub do zmian klinicznych (stanu).


APARAT TRIOMED UNIWERSAL może być uzupełniany innymi promiennikami specjalistycznymi, dostrojonymi do częstotliwości rezonansowych poszczególnych rodzajów tkanek (organów) lub systemów organizmu, które są przeznaczone do konkretnych zadań:

REGULACYJNY (51)
Przy dysfunkcjach, zaburzeniach systemu endokrynologicznego i nerwowego; schorzeniach alergicznych, przy żylakach. Odpowiada  częstotliwościom rezonansowym systemu nerwowo- endokrynnego (tarczyca).

PRZECIWZAPALNY (26)
W chorobach, którym towarzyszy stan zapalny, obrzęki i zastoje limfy (limfostazy). Odpowiada częstotliwościom rezonansowym układu limfatycznego i niektórym strukturom wegetatywnego systemu nerwowego.

TLEN (11 lub 1K)
Odpowiada częstotliwościom rezonansowym łańcucha oddechowego (hemoglobina krwi, mitochondria, enzymy); polepsza transport i utylizację tlenu oraz zwiększa syntezę ATP (metabolizm komórkowy).

PODCZERWONY (IK)
Optymalizuje procesy zaopatrzenia energetycznego komórek oraz system regulacji wewnątrzkomórkowej oraz aktywizuje procesy biosyntezy.

ZDROWE SERCE (12)
Na choroby sercowo- naczyniowe, odpowiada częstotliwościom rezonansowym systemu sercowo- naczyniowego.

ZDROWA WĄTROBA (14)
W schorzeniach wątroby, woreczka żółciowego oraz dróg żółciowych. Odpowiada częstotliwościom rezonansowym wątroby.

ZDROWE STAWY (9)
Stosowany w chorobach aparatu szkieletowo- mięśniowego. Odpowiada częstotliwościom rezonansowym  aparatu szkieletowo- mięśniowego.

ANTYCUKRZYCOWY (7)
Stosowany  przy cukrzycy typu I i II oraz przy powikłaniach. Odpowiada częstotliwości rezonansowej trzustki i pola receptorowego komórek tkanek zależnych od insuliny.

ZDROWIE ŻEŃSKIE (8)
Stosowany  w chorobach  kobiecych, zaburzeniach sfery seksualnej  i reprodukcji oraz przy naruszeniach regulacji hormonalnej

ZDROWIE  MĘSKIE  (23)
Stosowany w  męskich chorobach płciowych, zaburzeniach reprodukcji i w sferze seksualnej u mężczyzn, przy naruszeniach regulacji hormonalnej.

ZDROWE NERKI (15)
Stosowany z chorobach nerek i dróg moczowych. Odpowiada częstotliwościom rezonansowym tkanek nerek i dróg moczowych.

SWOBODNY ODDECH (16)
Stosowany w leczeniu i profilaktyce chorób oskrzeli i płuc; odpowiada częstotliwościom rezonansowym tkanek płuc i oskrzeli.


                      ZAWIESZKI (WISIORKI) ZDROWIA
ZAWIESZKI (wisiorki)  ZDROWIA – to generatory bardzo słabych fal elektromagnetycznych widma widzialnego (zarejestrowanego)
Zgodnie ze współczesnymi wyobrażeniami biofizycznymi, zdrowie człowieka i normalne funkcjonowanie organizmu najczęściej jest warunkowane stanem TKANKI ŁĄCZNEJ, składającej się  w 70%  z wody. Struktura tkanki łącznej  stanowi matrycę międzykomórkową – trójwymiarowy półprzewodnik ciekłokrystaliczny, w obrębie którego zachodzi  wymiana informacji między środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym, a sygnały są przekazywane do poszczególnych organów, układów (systemów) i komórek.
Wzorzec spektralny Zawieszki (wisiorka), po nałożenie (zbliżeniu) jej na komórki, wchodzi w interakcję z matrycą międzykomórkową organizmu, zmieniając parametry jej konfiguracji. W rezultacie tego w matrycy międzykomórkowej zachodzi ukierunkowany proces zmian w strukturach wodnych, są uruchamiane specyficzne biosyntetyczne procesy adaptacyjne. To z kolei prowadzi do aktywizacji  funkcji ochronno- adaptacyjnych organizmu i optymalizacji stanu poszczególnych procesów fizjologicznych (ochrony, krwiotwórstwa, krążenia limfy itd.).
Korzystanie z wody, która została poddana  działaniu Zawieszki Zdrowia, sprzyja przywróceniu reaktywności immunologicznej organizmu.
Sercem wisiorka jest opatentowany GENERATOR KRZEMOWO-GERMANOWY EMR EHF "BioTrEM®" zamknięty w szczelnej obudowie. W warunkach laboratoryjnych na kryształkach generatora jest zapisywana informacja.
By generator działał, wystarczą kwanty energii cieplnej, dotykające jego powierzchni, dlatego zawieszka nie posiada własnego źródła zasilania.
Wisiorki każdego rodzaju odtwarzają pewien spektralny „wzór", ukierunkowany na rozwiązanie konkretnych problemów.

Noszenie Zawieszki Zdrowia
Zaleca się noszenie wisiorka zdrowia na szyi lub na ręku- rozpoczynając od dwóch godzin dziennie, stopniowo wydłużając czas jego noszenia w ciągu trzech tygodni.
Po upływie każdych kolejnych sześciu dni konieczna jest jednodniowa przerwa.
NIE NALEŻY NOSIĆ JEDNOCZEŚNIE KILKA ZAWIESZEK (WISIORKÓW).

Należy  zbliżyć (umieścić, umocować) wisiorek na jednej ze stref, w zależności od lokalizacji syndromu bólowego. Minimalny czas oddziaływania – 60 minut na dobę.
Strefy:
* Dołek z tyłu głowy
* Środek mostka na linii łączącej pachy
* Łuki  (zgięcia) na łokciach
* Nadgarstki
* Kapsuły (dołki) podkolanowe

A oto zawieszki będące w użytkowaniu już teraz.
Producent z pewnością skonstruuje następne lub będzie doskonalił już istniejące.

            AQUA („Żywa Woda; Woda Życia”)
AQUA – generator o najszerszym zakresie oddziaływania.
PRZEZNACZENIE: ŚRODEK NIESPECYFICZNEGO ZAPOBIEGANIA PRZEDWCZESNEMU STARZENIU SIĘ I KOREKCJI ZABURZEŃ ZWIĄZANYCH Z WIEKIEM, PODNIESIENIE WITALNOŚCI ORGANIZMU, OGÓLNY POWRÓT DO ZDROWIA PO PRZEBYTYCH CHOROBACH I URAZACH.
Informacja naniesiona na  elektroniczny nosiciel informacji – zawieszka zdrowia AQUA odpowiada zakresowi wahań elektromagnetycznych właściwych naturalnym źródłom wodnym, posiadającym potężną moc uzdrawiania w dynamice ruchu wody.

              VITA
Środek wspomagający W PROFILAKTYCE I LECZENIU CHORÓB SYSTEMU TRAWIENNEGO i w aktywizacji procesów regeneracyjnych po przebyciu chorób przewodu żołądkowo-jelitowego.
Informacja, naniesiona na informacyjny nośnik elektroniczny zawieszki VITA odpowiada  zakresowi częstotliwości elektromagnetycznych, wpływających na komórki i tkanki układu trawiennego oraz środków antytoksycznych o działaniu immunomodulującym, przeciwzapalnym i odczulającym.
Działanie zawieszki VITA jest ukierunkowane na aktywizację sił obronnych organizmu, odbudowę normalnego trybu procesów fizjologicznych w komórkach i tkankach organów systemu trawiennego, zwiększenie ich odporności na niesprzyjające warunki środowiskowe.

            SUKCES (dla dzieci - uczniów, studentów)
Zawieszka Zdrowia SUKCES jest przeznaczona dla uczniów i studentów.
Wisiorek zdrowia SUKCES - urządzenie DO PRECYZYJNEJ BIOFIZYCZNEJ REGULACJI PROCESÓW POZNAWCZYCH.
Informacja wdrukowana w kryształ promiennika - wisiorka zdrowia "SUKCES" odpowiada spektrum elektromagnetycznemu komórek i tkanek ośrodkowego układu nerwowego i środków antyhomotoksycznych, które podnoszą sprawność umysłową, odporność człowieka na stres i wspierają optymalne tło emocjonalne.
             EFEKTY:
-  sprzyja polepszeniu pamięci,
- zwiększa szybkość myślenia,
- przyczynia się do polepszenia koncentracji uwagi,
- obniża poziom zmęczenia podczas aktywności,
-  zmniejsza napięcie nerwowo- emocjonalne w trakcie pracy przy komputerze,
- ułatwia proces uczenia się;
- polepsza tło psychologiczne (emocjonalne) czyli nastrój,
- wspiera zapobieganie chronicznemu stresowi i zmęczeniu

                FLORA
PRZEZNACZENIE: środek wspomagający, mający na celu POLEPSZENIE FUNKCJI DETOKSYKACYJNYCH I WYDZIELNICZYCH WĄTROBY I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH.
Informacja, wdrukowana na nosiciel elektroniczny zawieszki zdrowia FLORA, stanowi spektralną kopię tła elektromagnetycznego zrównoważonej kompozycji ziół leczniczych zebranych w czystym ekologicznie środowisku.
FITOTERAPIA (ZIOŁOLECZNICTWO) – to powszechnie znana metoda leczenia różnorodnych chorób, wykorzystująca rośliny lecznicze oraz preparaty ziołowe.
Oddziaływanie zawieszki FLORA  jest ukierunkowane na aktywizację  sił obronnych organizmu i odbudowę prawidłowych procesów fizjologicznych w organach systemu jelitowo- żołądkowego, a także na ochronę układu trawiennego przed oddziaływaniem szkodliwych czynników.

               ALFA
Środek wspomagający W CELU NORMALIZACJI SFERY PSYCHOEMOCJONALNEJ, POLEPSZENIA NASTROJU, PODNIESIENIA MOTYWACJI DO DZIAŁANIA, OGRANICZENIE NIEKORZYSTNYCH WPŁYWÓW.
Informacja zakodowana w nośniku elektromagnetycznym zawieszki zdrowia ALFA odpowiada zakresowi wahań elektromagnetycznych ośrodków regulacji sfery psycho- emocjonalnej.
EFEKTY:
• sprzyja normalizacji stanu psychoemocjonalnego, polepszeniu nastroju (w razie lęku, depresji, uczucia "pustki", przygnębienia, poczucia winy, bezradności, strachu, obniża poziom agresji);
• zmniejsza przejawy emocjonalnej drażliwości i agresji;
• zwiększa motywację do aktywności;
• pomaga przywrócić normalny sen (bezsenność, wczesne przebudzenie lub senność), poprawia jakość snu;
• pomaga przywrócić normalny apetyt;
• poprawia funkcje poznawcze (pamięć, uwaga, myślenie);
• zmniejsza negatywny wpływ czynników stresogennych.

                 OSTEOSIŁ
ŚRODEK POPRAWIAJĄCY STAN TKANEK UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO W WARUNKACH DOMOWYCH. ZNIECZULENIE, SZYBKA REGENERACJA KOŚCI I WIĘZADEŁ PO URAZACH.
Informacja, zakodowana na nośniku informacyjnym – zawieszka OSTEOSIŁ odpowiada częstotliwości wahań elektromagnetycznych komórek i tkanek  aparatu mięśniowo- szkieletowego.
To urządzenie ma pozytywny wpływ na stan funkcji organizmu i może być stosowane jako środek optymalizacji i korekcji w połączeniu z innymi metodami leczenia i zapobiegania:
• choroby zapalne i metaboliczno-dystroficzne stawów;
• osteochondrozy różnych części kręgosłupa;
• choroby zapalne okostnej;
• zapalenie mięśni;
• Osteoporoza;
• patologia aparatu więzadłowego;
• urazy (złamania, stłuczenia, skręcenia);
• dystrofie mięśni i przykurcze;
• płaskostopie;
• skrzywienie kręgosłupa (skolioza);
• przerzedzanie szkliwa zębów.
W chorobach i urazach jakiejkolwiek części AMS dochodzi do naruszenia dynamiki i statyki całego organizmu, cierpi cały układ mięśniowo-szkieletowy, a często również narządy wewnętrzne. (Na przykład przy skręceniu jednej kończyny rozwija się skrzywienie kręgosłupa, w wyniku czego klatka piersiowa ulega deformacji i potencjalnie mogą rozwinąć się choroby układu oddechowego i krążenia).

                  SOLO
Środek pomocniczy DO OPTYMALIZACJI AKTYWNOŚCI UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO, poprawiający stan funkcjonalny organizmu w chorobach wywołanych przez różne typy bakterii (paciorkowców i gronkowców) i infekcje wirusowe, zapobiegający  rozwojowi powikłań w chorobach bakteryjnych i wirusowych oraz rozwojowi chorób autoimmunologicznych.
Informacje wydrukowane na elektronicznym nośniku informacji – wisiorek zdrowia "SOLO", odpowiadają zakresowi drgań elektromagnetycznych komórek układu odpornościowego w normie, a także spektrum ziół leczniczych, niekorzystnych dla życiowej aktywności bakterii i wirusów.
Przewlekła infekcja organizmu, zarażonego paciorkowcem, gronkowcem i innymi czynnikami bakteryjnymi i wirusowymi, wymusza odpowiedź immunologiczną organizmu, poprzez rozwijanie nadwrażliwości immunologicznej (uczulania), co może prowadzić do alergizacji i rozwoju poważnych chorób autoimmunologicznych (astma oskrzelowa, astmatyczne zapalenie oskrzeli, reumatoidalne zapalenie stawów, kłębuszkowe i odmiedniczkowe zapalenie nerek, autoimmunologiczne choroby tarczycy, reumatoidalna choroba zastawek serca, choroba naczyń śródbłonka, streptokoki i stafilokoki (paciorkowce i gronkowce) skóry oraz różnorodne  stany alergiczne itd.).
Współczesne sposoby usuwania chronicznych ognisk zakażenia bakteryjnego i wirusowego, optymalizacja odpowiedzi immunologicznej organizmu podczas zakażenia, pozwala zapobiegać rozwojowi chorób autoimmunologicznych, zmniejszać ryzyko powikłań po chorobach bakteryjnych i wirusowych.
DO CZEGO SŁUŻY?
Działanie wisiorka SOLO ma na celu aktywację mechanizmów obronnych organizmu i poprawę funkcjonowania układu odpornościowego, a także ochronę organizmu przed niekorzystnymi skutkami infekcji bakteryjnych i wirusowych.

                    BRIZ (BREATH)
Środek pomocniczy DO ZAPOBIEGANIA I LECZENIA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO, aktywacji procesów regeneracyjnych po przebytych chorobach oraz do wspomagania leczenia przewlekłych chorób układu oddechowego.
KRÓTKA INFORMACJA
Informacje wdrukowane na elektronicznym nośniku danych - zawieszka zdrowotna "BREATH", odpowiada spektrum wibracji elektromagnetycznych komórek i tkanek narządów tworzących układ oddechowy .
Według koncepcji starożytnej medycyny wschodniej meridian płuc jest „zarządzającym energią pierwotną” ciała, zapewniając komunikację pomiędzy środowiskiem zewnętrznym i energią wewnętrzną człowieka, następnie to powiązanie zostało udowodnione na przykładzie wymiany gazowej (tlen z atmosfery i otoczenia dostaje się do wnętrza organizmu, a dwutlenek węgla, siarkowodór, amoniak są  wydalane z organizmu); harmonijna redystrybucja energii oddychania i odżywiania (procesy redoks, oddychanie tkankowe); przenoszenie energii ochronnej do powłok ciała (reakcje immunologiczne); regulacja krwi i krążenie krwi.
Trudno wyobrazić sobie osobę, zwłaszcza mieszkającą w przemysłowym mieście, która nie miałaby problemów z układem oddechowym, z takimi chorobami, jak zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, gruźlica, astma oskrzelowa itp.
DO CZEGO SŁUŻY?
Działanie wisiorka "BREATH" ma na celu aktywację mechanizmów obronnych organizmu, przywrócenie prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych w komórkach i tkankach układu oddechowego, zwiększając ich odporność na niekorzystne czynniki środowiskowe.

                     DELFIN
Pomocniczy ŚRODEK HARMONIZUJĄCY SYSTEMY REGULACJI ORGANIZMU I POPRAWIAJĄCY AKTYWNOŚĆ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO.
Informacje wdrukowane na elektronicznym nośniku danych - Wisiorek Zdrowia DELFIN to spektralna kopia tła elektromagnetycznego nagranego u delfinów podczas sesji terapeutycznych w największym delfinarium europejskim - Sewastopolskim Delfinarium w Zatoce Kozackiej.
Wiadomo, że obcowanie z delfinami ma pozytywny wpływ na sferę emocjonalną człowieka, przyczynia się do normalizacji aktywności mózgu i układu nerwowego, a także uruchamia poznawcze procesy umysłowe.
Specjaliści zalecają komunikację z delfinami jako dodatkową metodą w dziecięcym porażeniu mózgowym, autyzmie, zespole Downa, zaburzeniach czynności ośrodkowego układu nerwowego, neurosensorycznym ubytku słuchu, nerwicach, stanach stresu pourazowego, zaburzeniach pamięci, trudnościach w uczeniu się i innych zaburzeniach układu nerwowego.
Działanie Wisiorek Zdrowia "Delfin" ma na celu aktywację mechanizmów obronnych organizmu, harmonizację aktywności ośrodkowego układu nerwowego i poprawę aktywności umysłowej.

                    GAMMA
Wisiorek zdrowia GAMMA to urządzenie DO PRECYZYJNEGO BIOFIZYCZNEGO STROJENIA TARCZYCY.
Pomaga w zapobieganiu i leczeniu chorób tarczycy, aktywacji procesów regeneracyjnych i leczenia zachowawczego w przypadku przewlekłych chorób tarczycy.
Informacja wdrukowana na elektronicznym nośniku danych – wisiorek "GAMMA", odpowiada spektrum wibracji elektromagnetycznych komórek i tkanek tarczycy i środków antyhomotoksycznych, które mają działanie immunomodulujące, przeciwzapalne i metaboliczne.
Działanie zawieszki "GAMMA" ma na celu przywrócenie prawidłowości procesów fizjologicznych w komórkach i tkankach tarczycy, zwiększenie ich odporności na niekorzystne czynniki środowiskowe (niedobór jodu) i zwiększone obciążenie.

                     AFRODYTA
To urządzenie do drobnej BIOFIZYCZNEJ REGULACJI GRUCZOŁÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRODUKCJĘ FEROMONÓW PŁCI ŻEŃSKIEJ - kopuliny.
CO TO SĄ FEROMONY?
Dotychczas ujawniono wiele sekretów dotyczących wpływu jednego organizmu na inny w ramach fizjologii zarówno zwierzęcia, jak i człowieka. Efekt, jak się okazało, jest w wielu przypadkach przeprowadzany ... przez zapach. Przyciąganie, sympatia między ludźmi na poziomie fizjologicznym jest wyjaśniona przez wpływ feromonów płciowych.
Ludzkie feromony, zwane inaczej atraktantami seksualnymi (z angielskiego-  przyciągać) są związkami o stosunkowo małej masie cząsteczkowej. Feromony określają charakter zachowania przedstawicieli tej samej płci w stosunku do przedstawicieli płci przeciwnej podczas zalotów i krycia.
Wielu naukowców uważa, że tak zwane symbole seksu wywołują więcej sympatii w otaczającym środowisku właśnie dlatego, że ich ciało uwalnia więcej feromonów w stosunku do innych ludzi.
Okazuje się, że WYGLĄD ZEWNĘTRZNY NIE JEST NAJWAŻNIEJSZY!

                   SUKCES PLUS
Informacje zdeponowane na emiterach zdrowia WISIORKA "SUCCESS PLUS" odpowiadają spektrum elektromagnetycznemu komórek i tkanek ośrodkowego układu nerwowego i środków antyhomotoksycznych, które zwiększają sprawność umysłową, odporność ludzi na stres i utrzymują optymalne tło emocjonalne.
EFEKTY:
- pomaga poprawić pamięć;
- zwiększa szybkość myślenia;
- sprzyja koncentracji uwagi;
- zmniejsza zmęczenie podczas aktywności;
- zmniejsza stres nerwowo -emocjonalny podczas pracy z komputerem;
- poprawia tło psychologiczne (emocjonalne);
- pomaga zapobiegać rozwojowi przewlekłego stresu i zmęczenia.

                    OMEGA
Wisiorek OMEGA jest przeznaczony jako środek wspomagający w leczenia i profilaktyce CHORÓB SERCOWO-NACZYNIOWYCH, MIAŻDŻYCY, ZAPOBIEGANIA ZAWAŁOWI SERCA, UDAROWI, ZAKRZEPICY.
W zawieszce zdrowia OMEGA na nośniku elektronicznym zakodowana jest informacja, który odpowiada spektrum oscylacji elektrycznych i magnetycznych zdrowych komórek i tkanek układu sercowo-naczyniowego.
Zdrowie wisiorka "Omega" jest niezbędne do normalizacji mikrokrążenia w tkankach i narządach.
EFEKTY:
* ma działanie przeciwobrzękowe
* normalizuje ciśnienie krwi
* przywraca wegetatywną regulację napięcia naczyniowego
* pomaga zwiększyć czynniki tolerancji stresu fizycznego i psychicznego
* poprawia funkcjonalność narządów rozrodczych zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

                     EKUPLES
Narzędzie wspomagające DO OPTYMALIZACJI UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO I POPRAWY KONDYCJI ORGANIZMU W CHOROBACH WYWOŁANYCH PRZEZ RÓŻNEGO RODZAJU PLEŚNIE.
Informacje zapisane na elektronicznym nośniku informacji - Wisiorek Zdrowia "EKUPLES" odpowiada spektrum elektromagnetycznych oscylacji komórek układu odpornościowego w warunkach normalnych, a także spektrum niekorzystnemu dla życia grzybów pleśniowych. Istnieje ponad sto rodzajów pleśni, które powodują problemy zdrowotne (alergie, uszkodzenia narządów i tkanek, trucizny odkładające się w wątrobie i nerkach prowadzą do ich dysfunkcję, zwiększają ryzyko nowotworów).
Działanie zawieszki "EKUPLES" ma na celu aktywację mechanizmów obronnych organizmu i wzmocnienie układu odpornościowego, a także ochronę organizmu przed niekorzystnymi skutkami oddziaływania grzybów pleśniowych.

             WENERA („WENUS”) dla żeńskiego zdrowia seksualnego
Narzędzie pomocnicze do zapobiegania i LECZENIA ZABURZEŃ ROZRODCZYCH, OZIĘBŁOŚCI SEKSUALNEJ, ZABURZEŃ STANU PSYCHO-EMOCJONALNEGO ZWIĄZANYCH ZE WSPÓŁŻYCIEM SEKSUALNYM, W CELU USPRAWNIENIA PROCESÓW ZDROWIENIA PO PRZEBYTYCH CHOROBACH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH. Zaleca się połączenie korzystania z wisiorka "VENERA" z kuracją przepisaną przez specjalistę (ginekologa, seksuologa, endokrynologa).
Działanie  zawieszki "WENUS" ma na celu aktywację mechanizmów obronnych organizmu, przywrócenie prawidłowego tła hormonalnego, zapewnienie odpowiedniego metabolizmu, normalizację funkcji układu sercowo-naczyniowego, nerwowego, rozrodczego, stabilizację poziomu psycho-emocjonalnego, zwiększenie odporności na stres i fizyczne przeciążenie oraz wobec niekorzystnych czynników środowiskowych.

                EROS - dla męskiego zdrowia seksualnego.
Środek pomocniczy do zapobiegania i leczenia DYSFUNKCJI KOPULACYJNYCH, ZMNIEJSZANIU POŻĄDANIA SEKSUALNEGO, ZABURZEŃ STANU PSYCHO-EMOCJONALNEGO ZWIĄZANYCH ZE WSPÓŁŻYCIEM SEKSUALNYM, W CELU USPRAWNIENIA PROCESÓW ODZYSKIWANIA PO CHOROBACH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH.
Zaleca się łączenie stosowania wisiorka "EROS" z leczeniem przepisanym przez lekarza specjalistę (androloga, seksuologa, endokrynologa).
EFEKTY:
• normalizuje krążenie krwi, status immunologiczny i procesy metaboliczne w narządach układ rozrodczych i organizmie ludzkim, zapobieganie rozwojowi chorób,
• pomaga poprawić jakość współżycia seksualnego, doświadczeń seksualnych;
• przyczynia się do przyspieszenia procesów regeneracji i odbudowy narządów płciowych, przyspieszając przywrócenie ich funkcji.

                   ODA
Zawieszka została zaprojektowana DO PRECYZYJNEJ BIOFIZYCZNEJ REGULACJI UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO (ODA).
Działanie wisiorek ma na celu aktywację przeciwzapalnego procesu układu mięśniowo-szkieletowego oraz regenerację chrząstki, więzadeł, kości i mięśni.
EFEKTY:
- przeciwzapalne;
- przeciwobrzękowy;
- łagodzi ból;
- odbudowuje różne typy tkanki łącznej.

                           DETOX
Przeznaczenie: wisiorek DETOX stanowi środek wspomagający w przypadkach:
• aktywacja zdolności detoksykacji (eliminacja toksyn) z organizmu
• normalizacja czynności układów wydalniczych: układu limfatycznego, nerek, krwi, wątroby, jelit, skóry i błon śluzowych.
• oczyszczanie organizmu na poziomie komórkowym i, w rezultacie, poprawa jakości odpowiedzi immunologicznej
Informacje zdeponowane na elektronicznym nośniku informacji Wisiorek zdrowia "DETOX" odpowiada spektrum oscylacji elektromagnetycznych systemów wydalniczych ciała, w tym układowi limfatycznemu, czynnikom antyhomotoksycznym i specjalnemu lekowi ziołowemu, który ma właściwości detoksykacyjne i immunomodulacyjne.
Najbardziej podstępny wróg zdrowia i młodości – zanieczyszczenie (zaszlakowanie) ciała!

                    AMBROZJA – pomoc przy alergii
Wisiorek ratunkowy AMBROZJA to urządzenie DO REGULACJI REAKCJI ORGANIZMU NA BODŹCE POCHODZENIA ROŚLINNEGO LUB ZAWIERAJĄCE POKARM I NAPOJE (pyłki kwiatów i innych roślin, miód i owoce).
Informacje zdeponowane na nośniku elektronicznym wisiorka zdrowia "AMBROZJA", odpowiadają spektrum wibracji, eliminujących agresywne działanie alergenów roślinnych na żywy organizm.

Zawieszka zdrowia "Ambrozja" służy do zatrzymania i zapobiegania pojawieniu się i rozwojowi reakcji alergicznej organizmu na bodźce pochodzenia roślinnego (terapia odczulająca).
EFEKTY:
• normalizuje reaktywność immunologiczną na alergeny pochodzenia roślinnego,
• zmniejsza stan zapalny, obrzęk, śwędzenie wywołany reakcją alergiczną,
• przyspiesza regenerację tkanek i systemów uszkodzonych w wyniku ekspozycji na alergeny.

              NEFRON – regeneracja nerek
Środek wspomagający, poprawiający PROCESY REGULACJI FUNKCJI NEREK I DRÓG MOCZOWYCH, USPRAWNIAJĄCY PROCESY REGENERACJI.
Informacje wdrukowane w nośnik elektroniczny  wisiorka zdrowia "NEFRON",
odpowiada spektrum oscylacji elektromagnetycznych komórek tkanki nerek i dróg moczowych w normie. Nefron (z greckiego νεφρός (nephros) - "nerka") jest strukturalno-funkcjonalną jednostką nerkową. Nerki są sparowanym organem układu moczowego, którego główną funkcją jest wydzielanie i wydalanie.
Nerki odgrywają istotną rolę w utrzymywaniu równowagi kwasowo-zasadowej w osoczu krwi i równowadze wodno-solnej w organizmie.
Według starożytnych nauk Wschodu, nerki są centrum energii witalnej. Meridian  nerkowy odpowiada za strukturę każdego narządu. W przypadku naruszenia struktury nerek,  zostaje zaburzona funkcja odpowiedniego narządu lub organu.
Działanie zawieszki "NEFRON" ma na celu aktywację mechanizmów obronnych organizmu, przywrócenie prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych w tkankach nerek i dróg moczowych, ochronę tkanki nerkowej i dróg moczowych przed niekorzystnym wpływem różnych czynników.

             ANTYWIR (antywirusowy)
Pomocnicze narzędzie do zapobiegania i leczenia CHORÓB INFEKCYJNYCH (ZAKAŹNYCH).
Informacje wpisane do elektronicznego nośnika informacji  ANTI-VIR odpowiadają spektrum oscylacji elektromagnetycznych układu makrofagów i interferonów zaangażowanych w przeciwbakteryjne i antywirusowe reakcje obronne organizmu.
EFEKTY:
- Aktywuje układ odpornościowy do walki z wirusami i bakteriami
- Zwiększa zdolność adaptacyjną organizmu
- Zwiększa odporność (odporność) organizmu na bakterie i wirusy
- Zwiększa barierę ochronną błon śluzowych górnych dróg oddechowych
- Zmniejsza objawy infekcji
- Przyspiesza przebieg przeziębień.

                HEMO - krew
Zaprojektowany, aby ZHARMONIZOWAĆ UKŁAD KRĄŻENIA I LIMFATYCZNY NA SUBTELNYM, BIOFIZYCZNYM POZIOMIE.
Informacje zapisane na zawieszce odpowiadają widmom elektromagnetycznym oscylacji krwi.
Oprócz tego zawarto to informacje ze specjalnej fito- kolekcji (w tym ziół tybetańskich), pijawek lekarskich, leków antyhomotoksycznych, które mają właściwości immunomodulujące i przeciwzapalne.
      EFEKTY:
• Poprawa absorpcji tlenu przez komórki krwi.
• Zwiększenie poziomu hemoglobiny
• Spada lepkość krwi
• Wzmocnienie odporności
• Stymulacja krwiotwórstwa
• Efekt odmładzający

           GODD NIGHT - dla normalizacji snu
Wisiorek "DOBRANOC" - pomoc w normalizacji snu.
Działanie zawieszki drowia  "GOOD NIGHT" ma charakter miękki, modulujący i ma na celu ułatwienie snu i poprawę jakości snu.
             EFEKTY:
• zmniejsza stres psycho-emocjonalny;
• zmniejsza intensywność emocji niepokoju, lęku, lęku;
• pomaga normalizować sen.

            HAPPY DOG -„szczęśliwy pies”
Wisiorek zdrowia "HAPPY DOG" został zaprojektowany w celu znormalizowania pracy systemów regulacyjnych - nerwowych, hormonalnych i odpornościowych - i jest przystosowany specjalnie dla psów.
Wisiorek zdrowia "HAPPY DOG" jest stosowany w leczeniu różnych stanów patologicznych u psów.
Nie ma przeciwwskazań do stosowania.
DZIAŁANIE WISIORKA "HAPPY DOG":
- normalizacja układu nerwowego, hormonalnego i odpornościowego
- zapobieganie chorobom alergicznym, autoimmunologicznym, infekcyjnym
- efekt regenerujący
- efekty immunomodulujące
- korekta tła hormonalnego
- przyspieszenie odzyskiwania zdrowia
- utrzymywanie zdrowia psa w przypadku ciężkich, nieuleczalnych chorób, a także po operacjach i w okresie zdrowienia po poważnych chorobach.


INNE wybrane URZĄDZENIA KWANTOWE:

- „SMART BREATH” -  SYMULATOR ODDECHU.
Wszystkie komórki wykorzystują tlen w procesach przemiany materii.
Wiadomo, że hipoksja , tj. niedostatek tlenu w komórkach jest główną przyczyną wielu chorób i starzenia się organizmu. Dlatego ćwiczenia oddechowe, sprzyjające nasyceniu komórek tlenem, są  jednym z najbardziej efektywnych sposobów normalizacji parametrów zdrowia, podniesienia zdolności, stabilizacji psychiki i walki ze stresem.
Najwyższa wartość metod oddychania leczniczego polega na ich uniwersalnym oddziaływaniu na organizm. Oprócz tego są bezpieczne i ekologiczne.
Mogą być stosowane zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci, łączone z innymi formami leczenia i praktycznie nie mają przeciwwskazań.
Jedna ze znanych od dawna w medycynie praktyk jest ODDYCHANIE Z OPOREM. Właśnie ta metoda leży u podstaw działania symulatora SMART BREATHE.


HARMONIZATORY „TRIOMED  CGI”
i inne urządzenia technologii BioTrEm.
OKULARY FULERENOWE Tesla LightWear  (Bioptron Therapy System – Zepter)
Okulary, które blokują promieniowanie UV i wysokoenergetyczne niebieskie światło‚ słoneczne. Chronią przed szkodliwą częścią światła niebieskiego emitowanego przez ekrany LCD i LED (nasze smartfony, tablety i inne ekrany).
Co więcej, warstwa z cząsteczkami fulerenu C60 powoduje hiperharmonizacją światła, które pozytywnie wpływa na pracę mózgu i pomaga przywrócić homeostazę.
Okulary chronią oczy, pomagają poprawić samopoczucie. Światło dociera przez siatkówkę do klatryny w neuronach i reaguje z nią. Łagodzi objawy lub wspomaga leczenie depresji.
Te wyjątkowe okulary mogą być noszone na zewnątrz, ale również w pomieszczeniach w celu zwiększenia koncentracji, poziomu serotoniny.
(Fuleryt (inaczej fuleren C60 albo szungit) - alotropowa odmiana węgla, występująca w postaci kul o nano-rozmiarach składających się z 60 atomów węgla była od dawna podejrzewana o to, że może mieć jakieś lecznicze właściwości. Teraz przypadkiem naukowcy, badający toksyczność tej substancji odkryli, że może ona przedłużyć nasze życie dwukrotnie.ACCESS CONSCIOUSNESS (czyt.: akces konsziosnes) i BARSY - DOSTĘP DO ŚWIADOMOŚCI

NAJBARDZIEJ OGRANICZAJĄ I PRZESZKADZAJĄ NAM OSIĄGNĄĆ TO, O CZYM MARZYMY, OSĄDY NABYTE I UPRZEDZENIA. DZIĘKI PRACY Z BARSAMI I POŁĄCZENIU ZE ŚWIADOMOŚCIĄ UNIVERSUM NASZE ŻYCIE MOŻE WYGLĄDAĆ INACZEJ.

ACCESS CONSCIOUSNESS - DOSTĘP DO ŚWIADOMOŚCI, którego jednym z narzędzi są BARSY, na dobre już trafiła do Polski w 2009 r.  Pierwszymi osobami, które  na poważnie się zajęły Acces Consciousness była Kamila Dolota, Małgorzata Kruszewska- Przygodzka, Monika Kozak i Ewa Pieczarka.  Dziś zainteresowanie ta metoda jest duże i wiele osób chce się jej nauczyć.
BARSY - to 32 punkty na głowie, które magazynują i przechowują nasze przekonania, osądy, opinie, dotyczące każdego z aspektów naszego życia- mówi Monika Kozak - niezależnie od tego, czy dotyczy to naszych przekonań na temat starzenia się, pieniędzy, własnej mocy, smutku, radości czy też świadomości własnego ciała.
Niektóre punkty mają zabawne nazwy: Opaska Mocy, Plastry Implantów, Kreowanie Połączeń Kreowanie Form Życia,  Nadzieje i Marzenia, Forma i Struktura, Opiekacz Starzenia itp.  Każda z nim odpowiada za jakąś część naszego życia. I tak na przykład w punktach Kreowania Połączeń i Form Życia umiejscowione są wszystkie nasze osądy, które blokują kreowanie swojego życia tak, jakbyśmy tego pragnęli W tych punktach gromadzą się także nasze osądy na temat relacji z innymi ludźmi. Przekonania dotyczące tego, że musimy kogoś znać, by poczuć z nim bliskość. Takie podejście zostało nam wpojone w dzieciństwie. Bierze się ono z lęku i chęci odseparowania nas od  zagrożenia ze strony innych.  Tymczasem możemy być zawsze blisko z każdym. Możemy czuć więź ze wszystkimi istotami, które nas otaczają. I możemy czerpać z tego radość i satysfakcję.
Punkt Forma i Struktura  dotyczy tych sfer naszego życia, które ubraliśmy w formę i strukturę niczym w zbroję i usztywniliśmy je. Co to oznacza? To, że nasze życie, przynajmniej większości z nas, przebiega i wygląda schematycznie. W wcale nie dlatego, że tak chcemy, ale dlatego, że tak to zostało kiedyś przez kogoś wymyślone, a my tylko przejęliśmy te przekonania za swoje. Zazwyczaj są to opinie rodziców, dziadków, nauczycieli, którzy zajmowali się naszym wychowaniem, polityków, którzy kształtowali naszą przestrzeń społeczną, lekarzy, którzy określali, co jest korzystne dla naszego zdrowia itd.  I tak, gdy wstajemy rano, pijemy kawę, bo to ma nam pomóc  się rozbudzić i zacząć dzień z większą energią. Potem o godzinie 14 jemy obiad.  Nie pytamy naszego ciała, czy ono faktycznie potrzebuje obiadu w tym momencie. Działamy jak zaprogramowane roboty.  W dodatku system, w jakim żyjemy, pogłębia jeszcze ten stan. W korporacjach czy innych dużych firmach jest jedna przerwa na lunch i w tym czasie wszyscy musza iść i coś zjeść, bo później nie będzie już okazji. Dzięki takim działaniom jesteśmy przekonani, że bez naszej kontroli nic nie może się zdarzyć.
GDY PANUJEMY NAD WSZYSTKIM, CZUJEMY, ŻE ŻYJEMY I UWAŻAMY, ŻE NA TYM POLEGA ŻYCIE. NIKT NIE UCZY NAS  ZAUFANIA DO TEGO, CO SAMO DO NAS PRZYCHODZI.
Nikt nie uczy nas płynąć z nurtem rzeki. Zamiast tego przechodzimy trudny trening wiosłowania pod prąd życia. Nawet nasze Marzenia i Nadzieje pozostają pod kontrolą naszego logicznego umysłu. W związku z tym nie odważamy się nawet sięgnąć po rzeczy, które wydają nam się zbyt wielkie i  śmiałe, czy też po prostu nierealne. Nasze sukcesy są okupione zazwyczaj ciężką i mozolna pracą (a my się tym szczycimy). Odbiera nam to siły życiowe i radość tworzenia.
Tymczasem według Access  nic nie wymaga od nas tak wielkiego wysiłku. Wystarczy NAUCZYĆ SIĘ STAWIAĆ PYTANIA i WYSYŁAĆ JE DO WSZECHŚWIATA.   Potem pozostaje nam już tylko wybór pomiędzy opcjami. Wszechświat jest najdoskonalszym Kreatorem. Potrafi wszystko zrobić dużo doskonalej niż my. Tym, co my powinniśmy uczynić, jest OTWORZENIE SIĘ NA OTRZYMYWANIE ODPOWIEDZI. Ale dla większości ludzi jest to trudne, bo działamy schematycznie i nie potrafimy wyjść poza schematy. Tkwimy w Matrixie, który nas ogranicza. Przykład? Mamy założenie, że napisanie książki musi trwać długo, bo wymaga to czasu, spokoju, próbowania, weryfikowania, konsultacji z wydawcą, ciągłych zmian itd.  Tymczasem wcale nie musi.  To są tylko nasze opinie na ten temat. Gdy je uwolnimy i pobędziemy się ich - cały proces pisania książki czy też robienia czegokolwiek może wyglądać inaczej.
Access uczy, ze zgodnie z naszą prawdziwą naturą jesteśmy Nieograniczeni, że mamy dostęp do wszystkiego, do nieskończonych możliwości. Ale zamykając ten dostęp, robimy z siebie Istoty Ograniczone.  A one widzą tylko dwie możliwości wyboru. Dotyczy to każdej dziedziny naszego życia.  Wszędzie tam, gdzie czujemy dyskomfort, gdzie nie wszystko dzieje się po naszej myśli - to oznacza, że STRACILIŚMY KONTAKT ZE SWOIMI  PRAWDZIWYMI MOŻLIWOŚCIAMI. Bursy dają nam dostęp do naszej prawdziwej Istoty.  Niwelują naszą separację ze Wszechświatem, poczucie, że nikt nas nie słyszy, że jesteśmy oddzieleni od całości. Dzięki nim stajemy się KOMÓRKĄ WSZECHŚWIATA i cały Wszechświat zaczyna nas wspierać.

                        PRZEKAZ od ISTOT WYŻSZYCH
Wszystko zaczęło się od pytania. 20 lat temu Gary Douglas, twórca BARS i ACCESS CONSCIONSNESS, dotarł w swym życiu do punktu zwrotnego. Zdał sobie sprawę, że jego życie kompletnie mija się z jego oczekiwaniami. Po latach prób znalezienia sensu, robieniu rzeczy, które miały zagwarantować mu szczęście, zdał sobie sprawę, że jest coraz bardziej zmęczony, nieszczęśliwy i sfrustrowany. Pomyślał, że jeśli tak ma wyglądać ludzka egzystencja- to on takim życiem nie jest zainteresowany. W chwilę później przyszła mu do głowy myśl, że  musi istnieć w tym ogromnym Wszechświecie coś więcej niż to, czego doświadczamy na co dzień.  Zaczął zadawać Wszechświatowi pytania: CZYM MOGĘ BYĆ?, CO MOGĘ ROBIĆ?, CO MOGĘ MIEĆ, WYKREOWAĆ?,  CO SPRAWIŁOBY, ŻE MOJE ŻYCIE BYŁOBY LEPSZE I ŚWIAT BYŁBY LEPSZYM MIEJSCEM DO ŻYCIA?
Gary zadał pytania i postanowił szukać na nie odpowiedzi. Zdecydował, że POCZEKA, AŻ ODPOWIEDŹ SAMA PRZYJDZIE. Bez względu na to, jaka będzie.  Po jakimś czasie spostrzegł, że jego życie zaczyna się zmieniać. Zaczął rozwijać swoje umiejętności związane z channelingiem i pracą duchową. Coraz częściej zaczął ufać temu, co przychodzi do niego w czasie sesji. Zaczął widzieć i czuć energię. Także tę, której ludzie używają, żeby samym się ograniczać. W końcu zdał sobie sprawę, że to, co ma ludziom do zaoferowania jest czymś więcej, niż prosił. Zaczął otrzymywać informacje i wskazówki na temat tego w jaki sposób ludzie mogliby zmienić każdy aspekt swego życia I wtedy zadał kolejne pytanie: jak chciałbym, aby moje życie wyglądało?  Kilka dni później gary dostał telefon od nieznajomego mężczyzny, który prosił go, żeby zrobił channeling jego znajomemu. Zgodził się.  Poczuł, że energia związana z tą propozycją zgadza się z energią jego pytania, które wysłał w Kosmos. Podążył za nią.
Podczas tej sesji weszła z nim w kontakt grupa  ISTOT POZAZIEMSKICH  o nazwie NOVI. Przekazała ona informacje o specjalnych punktach na głowie czyli BARSACH (po ang. Bars- tabliczka, pręt). Gary szybko zdał sobie sprawę z tego, że właśnie dostał narzędzie, dzięki któremu może pomagać  ludziom funkcjonować na Ziemi w zupełnie inny sposób. Zaczął pracować z tymi punktami , a po jakimś czasie uznał, że powinien zacząć dzielić się tą wiedzą. To był początek ACCES czyli DOSTĘPU DO ŚWIADOMOŚCI.
Później do Garego Douglasa dołączył Dain Heer, który wniósł do ACCESS  niezwykłe umiejętności i ogromną moc duchową Ich spotkanie nie było przypadkowe. Szybko okazało się, że są bliźniaczymi duszami Dain urodził się dokładnie tego samego dnia  i miesiąca, co Gary, tylko  dwadzieścia lat później. Dzięki ich współpracy ACCESS rozprzestrzenił się na całe Stany Zjednoczone i poza ich granice. Dziś jest obecny na każdym kontynencie.

                                               EFEKTY BARS
BARSy są niezwykle subtelna techniką. Mimo to podczas sesji związane z nimi uczucia i zmiany, jakie zachodzą w ciele, są wyraźne.  Praca z nimi podważa wszystko to, czego uczymy się, żyjąc. Monika Kozak wyjaśnia:
Praca z Barsami polega na delikatnym dotykaniu odpowiednich punktów oraz przyciągnięciu do nich i do całego ciała energii. Jest to ogromnie relaksujące ale z drugiej strony, gdy potencjały dwóch pracujących ze sobą osób zetkną się, wywołują ruch energii w tych punktach i następuje rozładowanie w nich napięć.  To rozładowanie dotyczy wszystkich osądów i przekonań, które nazbieraliśmy w ciągu tysięcy lat naszych wcieleń. Wszystko to bowiem gromadzimy na naszej pamięci komórkowej. Punkty na głowie łączą nas z tym swoistym magazynem, w którym trzymamy nasze opinie.
Podczas sesji pierwszego w życiu Barsa miałam niezwykłe odczucia. Czułam wyraź nie przepływającą przez ciało energię - było to naprawdę niezwykłe i relaksujące. Jednak już pod koniec zabiegu poczułam lekki ucisk i dyskomfort w niektórych częściach mojego ciała. Co charakterystyczne- były to miejsca, w których kiedykolwiek w  życiu miałam uraz lub problem zdrowotny. Później przez dwa dni czułam jeszcze dyskomfort w niektórych z tych miejsc. Było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem.
Małgosia Kruszewska- Przygodzka wyjaśniła, że tak może się zdarzyć. Bo podczas pracy z Barsami pracujemy również z punktem odpowiedzialnym za nasze zdrowie. I jeśli w naszym ciele pozostały jakieś niedokończone kwestie z tym związane - po sesji dadzą o sobie znać. Uaktywniają się i dojdą do naszej świadomości po to, by zostać raz na zawsze usunięte.
Ale już podczas drugiej sesji poczułam w moim ciele otwierającą się ogromną przestrzeń, lekkość i dużo powietrza, ogromny przypływ energii i radości. Śmiałam się przez dwie godziny non stop.  Osoby, którym dawałam Barsa, także doświadczyły tej pozytywnej energii.
Uwalniając energię podczas zabiegu Barsów - twierdzi Małgosia Kruszewska _ Przygodzka - powodujemy zmianę pewnych myśli i przekonań, a co za tym idzie - konkretny efekt w ciele i naszych emocjach. Jest on tym większy, im bardziej pozwalamy sobie  na zmianę i im bardziej jesteśmy na nią otwarci.
Praca z Barsami powoduje zmiany w każdej dziedzinie naszego życia. Dla jednych jest to zmiana stanu zdrowia, dla innych to zmiana pracy, a dla jeszcze innych - w sferze relacji i związków z innymi ludźmi. Wszystko zależy do tego czego potrzebujemy i co w danym momencie życia jesteśmy gotowi zmienić. Szybkość efektów jest zależna od tego,  jak szybko jesteście puścić to, co nas w danej dziedzinie ogranicza i od tego, na co jesteśmy gotowi. Czasem zmiana następuje już po jednej sesji. Puszcza wtedy coś, co było dla danego człowieka ewidentnym ograniczeniem.
Mieliśmy przypadek dziewczyny, która po jednym Barsie zmieniła swój osąd na temat jedzenia - wspomina Monika Kozak - a konkretnie tego, co może jeść, a czego nie może, zarówno ona sama, jak i jej syn.  Wcześniej narzuciła i sobie, i jemu niesamowity reżim żywieniowy. Do tego stopnia, że nie jadła nigdy na mieście, bo się brzydziła.  Jej syn był alergikiem, miał częste wysypki na skórze i ona uważała, że to skutek niewłaściwej diety i słodyczy. Dlatego zabraniała mu je jadać. Po przyjściu do domu z Barsów zaczęła zadawać sobie pytanie dlaczego tak to robi? Dlaczego tak uważa? I dlaczego mu tych słodyczy nie daje?  Następnego dnia otworzyła szafkę, w której były cukierki, które wcześniej przed nim chowała i zapytała go  na co ma ochotę. Oczywiście, na początku chciał tylko słodyczy, ale później zaczął jeść normalnie. Alergia przeszła zupełnie.
Dzięki tej metodzie gruntownie zmieniłam swoje życie Począwszy od sposobu wychowywania dziecka poprzez pracę ze swoim ciałem i wyglądem, do relacji z partnerem.  ACCESS UCZY TAKŻE ŻYCIA W PYTANIU, DLATEGO, ŻE PYTANIE NICZEGO NIE ZAMYKA, A WSZYSTKO OTWIERA. Podstawowe pytania to:  CO TO JEST ENERGIA?  CO JESZCZE MOGĘ ZROBIĆ? CO JEST MOŻLIWE?  JAK MOŻE BYĆ JESZCZE LEPIEJ? DO KOGO TO NALEŻY?
Gary i Dain twórcy tej metody głoszą, że wszystko jest Energią i że za wszystkim stoi Energia. Ta energia może być lekka i nam służyć, powodować, że będziemy czuć radość. Ale może być i inna i wtedy będziemy czuć niepokój, skrępowanie, wstyd czy niepewność. Ważne jest, żeby umieć ją obserwować.

                                DZIECIĘCA RADOŚĆ
Bardzo ważne w tej metodzie są dzieci. Można śmiało powiedzieć, że są uprzywilejowane. Na warsztatach i kursach Bars wszystkie dzieci do 16. roku życia maja bezpłatny wstęp.
Dain Heer podkreśla często, że od dzieci powinniśmy się uczyć - mówi Małgosia K.- P.  bo one nie mają jeszcze tylu osądów, co ludzie dorośli. . Maja za w sobie mnóstwo energii i spontanicznej radości. Zupełnie też naturalnie funkcjonują w pytaniu i pokazują nam, że my też tak możemy.
Ta miłość jest obustronna, bo dzieci bardzo lubią dostawać Barsy Intuicyjnie czują co jest dla nich dobre i co pomaga.  Pracując z dziećmi ta metodą, można szybko uzyskać efekty.  Zwłaszcza w obszarze koncentracji, wyciszenia i poprawy pamięci.
Praca z technikami ACCESS zostawia nam dużo swobody. Według niej powinniśmy robić to, co jest dla nas dobre, co pracuje na naszą korzyść, co nam przeszkadza i ogranicza.
Zwykle pytamy: Czego chcę? Z ACCESS zaczynamy pytać:  czego tak naprawdę chcę?
To pytanie zaczyna obejmować kolejne sfery naszego życia i wtedy zaczynamy się zmieniać. Charakterystyczne dla tej metody jest także to, że nie ma w niej znaczenia czy wierzymy w to, czy nie. Punkty na głowie są faktem.  Każdy czuje, że nastąpiła jakaś zmiana.  Jak duża- to zależy od nas samych. A zmiany zachodzą zarówno u osoby, której robi się Barsa, jak i u tej, która robi. , bo często okazuje się, że mają wspólne punkty widzenia.
Czym więc są Barsy?
Możliwością bycia całkiem obecnym w swoim życiu, w każdej jego chwili, bez osądzania siebie i innych osób oraz wszelkich sytuacji i zdarzeń, które się pojawiają. Dzięki temu możemy być otwarci na wszystko, co do nas przychodzi. Uczymy się kreować swoje życie. To bardzo ważne, bo w ten sposób nie zamykamy sobie dostępu do niczego, możemy tworzyć coś znacznie większego, niż mamy i niż jesteśmy w stanie wyobrazić.

                                       AKUPUNKTURA
AKUPUNKTURA, JAKO SYSTEM LECZNICZY, LICZY SOBIE  4 000 LAT I POCHODZI Z CHIN I MONGOLII.
Współczesna akupunktura to metoda leczenia za pomocą nakłuwania cienki metalowymi posrebrzanymi igłami. Nakłuwa się specjalne punkty, których jest na ciele 600. Tworzą one linie oplatające nasze ciało. Te linie to meridiany czyli kanały przepływu energii, która z otaczającego świata pobiera każdy z nas. Jeśli na drodze przepływu tej energii występują jakieś zakłócenia - człowiek choruje. Zakłócenia energii uzależnione są od przyczyn wewnętrznych takich jak: zmartwienia, strach, obraza, gniew itd. oraz zewnętrznych: wpływu środowiska, kontuzji, zakażeń itp.
Natura nie jest tak okrutna, żeby człowiek kładł się spać zdrowy a budził się z ciężką chorobą. Zawsze są najpierw objawy, które organizm sygnalizuje, a które my lekceważymy: nadmierna potliwość, inny niż zazwyczaj zapach potu inny kolor moczu, "piasek w oczach", gorączka...  To właśnie pierwsze sygnały zachwianej równowagi i pierwszy alarmowy dzwonek, żeby zainteresować się własnym zdrowiem. W tej pierwszej fazie choroby niewiele trzeba, żeby sobie z nią poradzić, właśnie dzięki akupunkturze.
Cieniuteńkie  ja włos igły wbijane są bezboleśnie we właściwe punkty, są w stanie w czasie kilku zabiegów zlikwidować  początki niemal wszystkich chorób, zaś z wielu chorób w zaawansowanym stadium  wyleczyć człowieka całkowicie.
W przychodni NARANTEM akupunkturę stosuje się głownie (choć nie tylko) w następujących dolegliwościach:
  Nadciśnieniu, nerwicach, bólach głowy, migrenach, przy bezsenności, chrapaniu, jąkaniu się zapaleniu nerwu twarzy, niedowładach po udarze mózgu,
  Przy katarze, zapaleniu oskrzeli, dychawicy oskrzelowej, zapaleniu migdałków, przewlekłych chorobach gardła, zapaleniu dziąseł,
  Przy otyłości, nadwadze, uzależnieniu nikotynowym, chorobach tarczycy,
  Chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, nadkwaśności, biegunkach, zaparciach, zapaleniach błony śluzowej żołądka, refluks,
  Przy impotencji, zapaleniu i przeroście prostaty, zaburzeniach pociągu seksualnego,
  Przy rwie kulszowej, zapaleniu korzonków, bólach barku, zapaleniach stawów, zmianach zwyrodnieniowych powstałych wskutek pisania na klawiaturze komputera,
  W leczeniu niepłodności, zaburzeń miesiączkowania (bolesne, obfite, nieregularne), łagodzeniu objawów menopauzy
NARANTEM - WARSZAWA, ul. Łucka 20 lok. 1202 tel. 22 654- 21 - 54
www.przychodnianarantem.pl


                                ANTYKARIERA
Alicja i John Lord, są małżeństwem, mieszkali w jednym domu, ale prawie się nie widywali. Alicja była księgową w dużej korporacji , wychodziła z domu rano, a wracał wieczorem Popołudniową przerwę w pracy wykorzystywała na odpisanie na zaległe maile, spotkania z klientami, czasami jadła lunch z szefem w drogiej restauracji.  W domu sprzątała i gotowała gosposia, syn jest dorosły, studiuje, nie potrzebuje opieki. John był doradca finansowym w banku, od lat spędzał w pracy całe dnie. Do firmy dojeżdżał najnowszym modelem bmw, był dumny, że wraz z żoną dorobili się domu z basenem na przedmieściach Nowego Jorku, w drogiej dzielnicy. Alicja i John uważali się za szczęśliwych ludzi sukcesu. Nie zauważali, że nie mają czasu dla siebie, że przez całe lata oddalali się od siebie, a ich małżeństwo stało się podobne do związku partnerów biznesowych.
Pewnego dnia Alicja zupełnie bez powodu dostała w pracy ataku histerii" płakała i śmiała się na przemian. Nie potrafi wyjaśnić co się wtedy stało... Psychiatra zdiagnozował "chemiczne zmęczenie i wypalenie zawodowe".
- Najważniejsza była dla nas kariera- mówi Alicja- Nie rozumieliśmy, że wpadliśmy w sidła tzw. konsumpcji, chcieliśmy mieć, kupować, znaczyć coraz więcej i więcej... Na szczęście "obudziliśmy się" i wszystko zmieniliśmy.
Alicja i John należą do jednego z  wielu działających w USA pod patronatem Ricka Jarowa  "klubów antykariery". Nieformalne kluby skupiają ludzi, którzy chcą "być", a nie "mieć", spotykają  się, rozmawiają, dzielą przemyśleniami. Wielu porzuciło dobrze prosperujące, nie dające jednak im zadowolenia, interesy. Robią to, na co mają ochotę.
- Alicja i John trafili na jeden z prowadzonych przeze mnie warsztatów- mówi "guru antykariery" RICK JAROW, autor książek: "ANTYKARIERA - ŻYCIE ZGODNE Z PASJĄ I POWOŁANIEM" oraz "ALCHEMIA OBFITOŚCI- MANIFESTACJA TWOJEJ MOCY, WIZJI I PRAGNIEŃ"
Zmienili po nim całe swoje życie. Sprzedali dom, rzucili pracę, zaczęli realizować siebie. Prowadzą małą restauracje nad morzem. Alicja odkryła, że jej pasja jest gotowanie, John lubi prace domowe, majsterkowanie i ... ludzi, z którymi wreszcie ma czas porozmawiać.
Małżeństwo zamieniło pieniądze na czas. Zdali sobie sprawę, ze nie muszą mieć wielkiego domu, ubrań z najdroższych sklepów, luksusowych samochodów. Najważniejsze, że nareszcie mogą być sobą  i cieszyć się życiem.
Ludzi takich jak Alicja i John jest bardzo wielu. Od dziecka mówiono im, że muszą być KIMŚ, skończyć dobre uczelnie, zarabiać ogromne pieniądze, co wiązało się z przesiadywaniem przez cały dzień w pracy, aby sprostać coraz większym potrzebom materialnym. Życie takie dawało pieniądze, lecz nie satysfakcję, dlatego nauki Ricka Jarowa trafiły na podatny grunt.
"Budowanie życia polega na wzajemnym wspieraniu się, a także na  korzystaniu ze wsparcia, jakiego udziela nam Ziemia, jest celem tego, co nazywamy ANTYKARIERĄ Używam tego terminu dla odróżnienia od wszystkiego, co obecnie kryje się pod maską kariery, mianowicie: braku szczęścia, życia w napięciu i ciągłej walki o status- pisał w swojej książce "ANTYKARIERA- ŻYCIE ZGODNE Z PASJA I POWOŁANIEM".
Coraz więcej osób zaczęło się zastanawiać: czy rzeczywiście jest możliwe, czy jest to tylko kolejna idealistyczna wizja? Rick z pasją przekonuje, że  żyjemy w epoce przemian, w Erze Wodnika, w której każdy człowiek musi wziąć odpowiedzialność za własne życie. Podkreśla, że sam jest tego najlepszym przykładem.  Marzeniem rodziców Ricka było, aby chłopiec był w życiu "kimś". Rick, aby sprostać ich wizji, dostał się na prestiżowy Uniwersytet Harvarda. Nie miał problemów z nauką, lecz nie sprawiało mu to przyjemności to, co robił, ponieważ REALIZOWAŁ NIE SWOJE CELE. Był do tego stopnia sfrustrowany, że  zdecydował się na porzucenie studiów i wyjazd do Indii . Odwiedził aśramy, spędził dużo czasu z indiańskimi szamanami, był uczniem kubańskiego czarownika Orestesa,  u którego poznał moc zaklęć i tajemnice ludzkiej wyobraźni, pobierał nauki u Hildy Charlson, nauczycielki medytacji i uzdrowicielki.
Kontakt ze wspierającymi i dobrymi ludźmi sprawił, , ze odnalazł siebie i zrozumiał,  że jego celem jest pomaganie innym.
Dzisiaj naucza, że praca nigdy nie powinna stać się mechanicznie wykonywaną czynnością. Człowiek, który z niechęcią będzie szedł w poniedziałek do biura, urzędu, sklepu. Prędzej czy później zapłaci się za to frustracją i brakiem spełnienia. Wieczorem będzie zadręczał Asię myślami, ze jutro rano znów trzeba będzie wstać, wsiąść w autobus lub samochód, przekroczyć  drzwi biura... Wizualizacja, która odbywa się w jego umyśle jest negatywna, pogłębia frustracje.  Gdy robimy to, co naprawdę chcemy, życie wygląda zupełnie inaczej. Z radością planujemy kolejne czynności, sprawiają nam przyjemność, dają poczucie spełnienia. Człowiek Ery Wodnika musi uczyć się realizować swoje marzenia, a idee przekuwać w czyn. Wszystko zaczyna się od pojawiających się w umyśle pozytywnych myśli, które mają moc tworzenia rzeczywistości. Pamiętać należy, ze wszystko, co nas otacza, np. budynki, samochody, komputery, itd.  powstały najpierw w czyimś umyśle, a potem dopiero pojawiły się w materii, MYŚLI PRZYCIĄGAJĄ TO, CZEGO CHCEMY.
CO JEST TWOIM IDEAŁEM - Rick zachęca do zadawania sobie pytań. CO JEST NAJWAŻNIEJSZE DLA CIEBIE W ŻYCIU? GDZIE PŁONIE TWÓJ ŚWIETY OGIEŃ?  
Pierwsze pytanie brzmi:  CZY NAJWAŻNIEJSZY JEST DLA CIEBIE BÓG? OJCZYZNA? RODZINA? MUZYKA? NATURA? BOGACTWO? SPORT? SPRAWIEDLIWOSĆ? ŚWIADOMOŚĆ? MOC, UZDRAWIANIE? CHWAŁA? POEZJA? TWÓRCZOŚĆ? MOCNE WRAŻENIA? SEKS? HUMOR? KULTURA?
KTÓREMU "BOGU" GOTÓW JESTEŚ SIĘ POŚWIĘCIĆ? Listę można ciągnąć w nieskończoność, ale musisz odpowiedzieć.   Człowiek, który jest szczery wobec siebie, wybierze prawidłowo i będzie to początkiem pozytywnych zmian w jego życiu.  Nie znaczy to, że realizując siebie mamy martwić się jak przeżyć od pierwszego do pierwszego czy klepać biedę....
WAŻNE JEST BY ZROZUMIEĆ, ŻE PIENIĄDZE NIE STOJĄ W OPOZYCJI DO DUCHOWEGO ROZWOJU. Jeżeli w uczciwy sposób zarabiamy i wydajemy, jesteśmy w zgodzie ze zharmonizowanymi prawami rządzącymi Wszechświatem .  JEŻELI CHODZI O PIENIĄDZE NALEŻY TRAKTOWAĆ JE TAK, JAK WSZYSTKIE SPRAWY W ŻYCIU, KTÓRE PODLEGAJĄ NATURALNYM CYKLOM, WZLOTOM I UPADKOM.
Według prawa duchowego istnieją cztery fazy ruchu pieniędzy:  
1.   SPOKÓJ- gdy ich napływ i odpływ się równoważą,
2.   PRZYPŁYW-  gdy zarabiamy więcej niż wydajemy,
3.   ODPŁYW- gdy wydatki są większe niż dochody,
4.   CISZ A - gdy niewiele zarabiamy i  mało wydajemy
PIENIĄDZE SYMBOLIZUJĄ WYMIANĘ ENERGII MIĘDZY NAMI  A ŚWIATEM.    Gdy mamy finansowy odpływ, może warto przyjrzeć się RELACJOM Z LUDŹMI, czy jesteśmy otwarci, współczujący, kochający?
Nie ma nic złego w byciu nawet maklerem giełdowym.
Podam przykład. John Demspon jako dwudziestolatek obejrzał film "Wall Street"  i od razu wiedział, że chce pracować na giełdzie. Intuicja jednak  podpowiadała mu, że na giełdzie chodzi nie tylko o pieniądze; dla niego to było miejsce spotkania się wartości i zapragnął zrozumieć  jej psychologię. Posłuszny wewnętrznemu odczuciu, nie wstąpił do szkoły biznesu, lecz zaczął chodzić od jednej firmy na Wall Street do drugiej i mając niewiele ponad dwadzieścia lat został zatrudniony jako makler. Nocami śniły mu się jakieś aktywa,  do sprzedaży lub kupna. Przeczucia te  często okazywały się trafne i przynosiły korzyści finansowe. W końcu bardziej doświadczeni maklerzy zaczęli go indagować o jego "system" i nie bardzo chcieli wierzyć, gdy mówił im, że nie ma żadnego. Miał za to mocne połączenie z własnym światem wewnętrznym, skąd nadchodziły coraz to nowe informacje. Miał świadomość, że robi, to co chce robić, a tym, co go prowadziło, było marzenie o zrozumieniu. Nie lękał się "iść na całość", ponieważ honorował siły, które go niosły.

Czy łatwo jest PRZEJŚĆ OD KARIERY DO ANTYKARIERY? Zrezygnować z konsumpcyjnego trybu życia? Przenieść centrum uwagi ze spraw materialnych do duchowych? Rick Jarow nie ma co do tego wątpliwości.
- Nowa Era będzie polegała na odkryciu prostych prawd:  CZŁOWIEK POTRZEBUJE INNYCH LUDZI, SAMOTNOŚĆ POWODUJE SMUTEK I DEPRESJĘ, KONSUMCJA I KUPOWANIE NIE ZAPEWNI RADOŚCI.
Uważam, że człowiek powinien skupić się na rozwoju duchowym, medytacji, robić to, co rzeczywiście lubi.. W swoich książkach, na warsztatach uświadamiam ludziom, że wystarczy tylko trochę odwagi, by odnaleźć swoje własne szczęście.


                  AUTOMASAŻ DLA ZABIEGANYCH
BRAK CO CZASU NA WIZYTĘ U SPECJALISTY? ZDRADZAMY KILKA PROSTYCH RUCHÓW, KTÓRE MOŻESZ WYKONAĆ W PRACY, NAWET W SAMOCHODZIE, STOJĄC NA CZERWONYM ŚWIETLE.

                                                  BRODA
Wzdłuż dolej krawędzi żuchwy znajdują się receptory odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie układu hormonalnego. Wyczuj palcami zagłębienia w żuchwie i masuj je ruchem okrężnym po 30 razy każde. Najlepiej trzy razy dziennie po jednej minucie. Masaż brody stymuluje cykl menstruacyjny i uwalnia od bolesnych miesiączek. Polecany jest kobietom w okresie menopauzy.

                                               CZUBEK NOSA
Kiedy jesteś rozdrażniona/y i przemęczona/y pomasuj sobie czubek nosa, na którym znajdują się receptory odpowiedzialne za pracę serca. Dlatego też dotykanie nosa uspokaja układ krążenia i wpływa kojąco na rozdygotane serce. Masuj około minuty prawoskrętnym ruchem okrężnym. Zabieg powtarzaj intuicyjnie dowolną ilość razy.

                                                        USZY
Szybkie odizolowanie się od otaczających cię bodźców dźwiękowych możesz osiągnąć po prostu zasłaniając uszy dłońmi. Ćwiczenie wprowadza organizm w stan relaksu. Uszy zasłaniaj przez 30- 60 sek za każdym razem, gdy odczujesz potrzebę. Zabieg jest szczególnie polecany osobom pracującym w dużych i głośnych pomieszczeniach biurowych.

                                                     TRZECIE OKO
Innym znakomitym sposobem na wprowadzenie organizmu w stan relaksu jest masaż punktu międzybrwiowego. Stymulacja trzeciego oka wycisz i pozwala na szybkie osiągnięcie odprężenia.. Masuj miejsce ruchem okrężnym, delikatnie naciskając. Stymulacja powinna trwać około jednej minuty.

                                                           DŁONIE
Co prawda nie należą do twarzy, ale warto raz na jakoś czas poświęcić im trochę uwagi. Masowanie przegubów dłoni, przed i za kostką, wpływa na układ hormonalny i limfatyczny.. Kręcenie :bransoletek" stabilizuje pracę gruczołów dokrewnych i pomaga w szybszym usuwaniu toksyn, a w efekcie wzmacnia odporność.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego